Deze winter biedt de stichting Boer&Data in samenwerking met FarmHack een leergang data en technologie, voor boeren willen leren van andere boeren. De basis wordt gevormd door lopende projecten bij de koplopers. Waar lopen ze tegenaan en hoe gaan ze met obstakels om?

De leergang is mogelijk dankzij de RVO regeling “Samen leren in projecten duurzamere landbouw”. 

Opzet

De leergang data en technologie bestaat uit een kop, een staart en drie inhoudelijke modules, gewijd aan lopende boeren data projecten. De modules zijn afzonderlijk van elkaar te volgen. De modules zijn via een interactieve online leeromgeving te volgen. De tijdsinvestering per module bedraagt ongeveer 10 uur. Het grootste deel is te volgen op een tijdstip dat de deelnemers zelf het beste schikt (al het materiaal zal online beschikbaar worden gemaakt) en er zijn een aantal real-time meetings om met de koplopers en experts in gesprek te kunnen. De leergang is gratis te volgen. De startdatum is maandag 13 december en inschrijven kan hier

Inhoud

Als kop en staart van de leergang behandelen we de vraag of er voor agrarisch ondernemers een of meerdere platforms beschikbaar zijn, die voldoen aan de wens om de data van je eigen bedrijf op één plek te bundelen. Of moet er een nieuw collectief en onafhankelijk boeren platform moet komen, een slimme software schil of juist een boeren dashboard om de data positie van de boer te verbeteren? Tegelijkertijd zijn dit jaar een aantal inhoudelijke boeren data projecten ondersteund. De lessen die in deze projecten werden geleerd worden in de leergang te beschikking gesteld. 

Het gaat om de volgende drie projecten: 

  1. In de verduurzamingsopgave waarvoor de melkveehouderij staat speelt ‘de ruwvoerderwinning’ een grote rol. Hierbij gaat het om het winnen van de gewenste hoeveelheden en kwaliteiten ruwvoer met minimale verliezen. Het is de basis van kringlooplandbouw. In dit project is een groep boeren bezig met de opdrachtverlening aan een software bedrijf voor de ontwikkeling van een digitale graslandgebruikskalender
  2. Automatisch geregistreerde data vanuit trekker en werktuig zijn belangrijk voor een meer datagedreven landbouw. Voor boeren is er op dit moment sprake van een sterke afhankelijkheid van trekker- en werktuigfabrikanten voor de toegang tot data. Er is bovendien sprake van een privacy risico. In dit project wordt beoordeeld of het haalbaar en relevant is de afhankelijkheid van de meer of minder gesloten cloud systemen van fabrikanten te doorbreken.
  3. Data opslag in eigen beheer in de pluimveehouderij. Op dit moment zijn data van verschillende stalcomputers en uit verschillende platforms niet goed te combineren. Dat geeft niet alleen veel werk, maar ook komt het voorspellen van de beste maatregelen door slim combineren van data niet van de grond. Binnen dit project wordt gewerkt aan een hardware en software oplossing om tot gezondheidsvoorspellingen te komen.

 

Interesse? Schrijf je hier in om op de hoogte te blijven.