Agenda

Agendapunten voor de korte termijn:

toetsen van gebruiksvoorwaarden van IT

transparantie rond data modellen en algoritmes

  onderzoeken van mogelijkheden van lokale opslag en structurering van data bij de boer

  uitdenken en beschikbaar stellen van slimme data contracten, die de positie van de boer als data eigenaar beschermen

start cursus

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Wil je meer weten over onze activiteiten

De opgaven voor de stichting zijn talrijk en complex. De opgaven kunnen niet allemaal gelijktijdig worden geadresseerd. De stichting stelt daarom een strategische agenda op rond gerichte experimenten. Leren door te doen.