Module 1: De Data Kluis (Deel II)

Module 1: De Data Kluis (Deel II)

“Digitaal hebben boeren niet veel stappen gezet. De periferie wel” De leergang Data & Technologie was een proces voor boeren om te leren van andere boeren. Module 1 behandelt het concept van een boerendatakluis. Het vormde de kop en de staart van de leergang. In...
Module 4: Pluimvee

Module 4: Pluimvee

Achtergrond  Op dit moment zijn data van verschillende stalcomputers en uit verschillende platforms niet goed te combineren. Dat geeft veel werk, omdat je als boer regelmatig je data handmatig moet overdoen in een systeem van een ketenpartij. Ook komt het voorspellen...
Module 3: Graslandkalender

Module 3: Graslandkalender

Initiatiefnemers Greet Ruitenberg en Tjerk Hof. Foto credits: Andrea van Schaik, voor Misset Achtergrond  In de verduurzamingsopgave waarvoor de melkveehouderij staat speelt ruwvoederwinning een grote rol. Efficiënte ruwvoerderwinning is de basis van...
Module 2: Trekkerdata

Module 2: Trekkerdata

Achtergrond In de trekkerdata module kijken we naar het zelf loggen van trekker- en werktuigdata. Belangrijke parameters zoals de hefbelasting, motorbelasting en het brandstofverbruik, maar ook werktuigdata zoals opbrengstdata en “as-applied” data, komen...
Module 1: De Data Kluis (Deel I)

Module 1: De Data Kluis (Deel I)

De leergang Data & Technologie is een proces voor boeren om te leren van andere boeren. De leergang bestaat uit verschillende modules. Module 1 is een algemene module gericht op de vraag of er voor agrarisch ondernemers een of meerdere platforms beschikbaar zijn,...