Data als hulpmiddel: de basis moet kloppen

Leon Noordam is bestuurslid van BOER&DATA en akkerbouwer in de Hoekse Waard. Onder de naam ‘NoviFarm’ maakt het akkerbouwbedrijf van Noordam deel uit van een unieke samenwerking van zes familiebedrijven. Gezamenlijk runnen ze het akkerbouwbedrijf met 800 hectare. Het bouwplan bestaat uit aardappelen, uien, granen, bieten en conserven. Elke ondernemer binnen de samenwerking heeft een…

Lees meer

Bedrijf optimaliseren met eigen data

‘Een grote rol is voor de overheid weggelegd om eigen data beschikbaar te stellen’ Robert Nijkamp, bestuurslid van BOER&DATA heeft een agrarisch bedrijf met pluimvee, en melkvee in het Oosten van het land. Nijkamp ziet meerwaarde in onbeperkte toegang tot alle eigen data om zijn bedrijf te optimaliseren. Op dit moment leveren de bedrijven met…

Lees meer

Boerendashboard verder als Boeren Dataruimte

Boeren Dataruimte is een digitale omgeving waarin data van het boerenbedrijf centraal staat en alle data van het boerenbedrijf bij elkaar komt. Een platform waar de boer zelf zeggenschap heeft over eigen data en aan kan geven wie toegang heeft tot deze data. Hiermee krijgt het eerste concept van boerendashboards, dat in de leergang Data…

Lees meer

Overzicht en inzicht met een Boeren dashboard

Meer data geeft niet altijd meer inzicht. Een boerendashboard kan helpen om tot een goed advies te komen met eigen data en data van derden. Stichting BOER&DATA heeft in maart 2024 een SABE – bijeenkomst gehouden bij Nicole Bartelds, de Databoerin in 2e Exloërmond. Het thema van deze dag was: Dashboards voor boerendata. Nicole Bartelds…

Lees meer

Inzicht voor Boeren op basis van eigen data

Afbeelding boer en data infographic

De Stichting BOER&DATA heeft in februari 2024 een bezoek gebracht aan het akkerbouwbedrijf van Eric Dortmans in Vorstenbosch. Het centrale thema was: Inzicht voor Boeren op basis van eigen data. De Leden van BOER&DATA hebben meegekeken hoe Eric op zijn bedrijf bezig is met data verzamelen en slim opslaan. Welke inspanningen heeft hij gedaan om…

Lees meer

Meerwaarde Digitale graslandkalender in de praktijk

Meerwaarde digitale graslandkalender

Meerwaarde DGGK: ‘De eerste grassnede is een daalder waard’ Tjerk Hof heeft samen met zijn vrouw en zoon een melkveebedrijf in Friesland met 160 melkkoeien en 103 ha productieland. Naast het weiden van de koeien bestaat het rantsoen uit kuil, mais, stalvoedering en aanvullend krachtvoer. Om zoveel mogelijk ruwvoer van eigen land te halen en…

Lees meer

Ruwvoerwinning plannen met digitale graslandgebruikskalender

Boer & Data graslandkalender

BOER&DATA denkt mee in doorontwikkeling van de DGGK-tool. De digitale graslandgebruikskalender (DGGK) is een unieke digitale tool, ontworpen door en voor boeren en ontwikkeld voor VAA Dataworks. De tool ondersteunt melkveehouders bij het winnen van voldoende en kwalitatief goed ruwvoer. In de tool kan alle data over de ruwvoerwinning samengevoegd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan…

Lees meer

Meerwaarde van BOER&DATA

Wat kan BOER&DATA voor jou betekenen? Stichting BOER&DATA is opgericht door een aantal boeren, die zelf in hun eigen situatie tegen knelpunten aanliepen, ze spreken dus uit ervaring. De Stichting wil graag een stem geven aan iedereen, die ook problemen ervaart bij het samenbrengen van de eigen bedrijfsdata. BOER&DATA heeft als doel om een aanspreekpunt…

Lees meer

Opkomen voor het boerenbelang!

De stichting BOER&DATA komt op voor het boerenbelang, is aanspreekpunt voor boeren, die knelpunten ervaren in hun digitale aanpak en steunt initiatieven van boeren die vooruit willen in hun digitale bedrijfsontwikkeling. BOER&DATA gaat ook in gesprek als belangenbehartiger over data-eigendom en initieert oplossingen voor dataopslag en het delen van data. Met als doel: de boer…

Lees meer

De boer aan het roer!

Bestuursleden stichting BOER&DATA willen de boer aan het roer!Landbouw is steeds data-intensiever geworden en boeren verzamelen veel data. Hoe pluk jedaar de vruchten van?Een zestal bestuursleden geven nieuw elan aan de stichting BOER&DATA. Met de nieuwewebsite wil BOER&DATA boeren inzicht geven in welke data-oplossingen mogelijk zijn. Metals doel: De boer weer aan het roer! De…

Lees meer