Samen met Agrimedia ontwikkelde de stichting een podcastserie over de waarde van zelf data verzamelen en opslaan als boer – is het efficiënt, effectief, wenselijk? Of is het beter om het verzamelen en structureren van gegevens over te laten aan technologie leveranciers en fabrikanten? In de serie komen drie initiatiefnemers van de stichting aan het woord. De laatste aflevering van de serie is gewijd aan de vraag of de WUR met het dataplatform FarmMaps een rol kan spelen als onafhankelijk platform. 

 

Robert Nijkamp heeft een scharrelpluimvee en melkveebedrijf in Raalte. In de tweede aflevering vertelt hij dat voor hem het belang van data niet schuilt in de hoeveelheid, maar in het goed combineren van data uit verschillende sensoren. Hij zoekt naar manieren om te voorspellen wat dieren gaan doen in gezondheid en productie. 

Robert: “Ik ben ervan overtuigd dat je met slim en juist combineren van data die je nu hebt, je een gigantische sprong vooruit kan maken. Je hebt maar een beperkt aantal data nodig om de actuele situatie op je bedrijf te kunnen zien”

Het verzamelen van data uit verschillende software programma’s, portalen en platforms kost nu veel tijd en handmatig werk. Daarom heeft Robert gekozen om te investeren in eigen data opslag. Het werkt als de flight recorder van een vliegtuig, waarmee data uit verschillende systemen op 1 plek wordt verzameld en gestructureerd, om makkelijk te kunnen analyseren. In een dashboard kan hij zijn eigen tabellen, grafieken en alerts instellen. Op die manier kan hij iedere ochtend beginnen met het beoordelen van de voor hem meest interessante gegevens. 

Over de overweging wat je lokaal doet, en wat in de cloud, vertelt Robert dat hij een mix ziet ontstaan. Om je eigen informatiehuishouding op orde te hebben en op basis van ruwe data een actueel beeld te hebben van je bedrijf, moet je lokaal zaken goed regelen. Privacy overwegingen spelen daarbij een rol, net als het vermogen om ook zonder internetverbinding te kunnen blijven sturen. Bepaalde dingen moeten in de cloud, zoals het delen van data of het aanroepen van data diensten. 

Los van waar je je data opslag doet, is het volgens Robert belangrijk dat boeren een positie in gaan nemen. De kracht zit hem niet in de keuze voor 1 dataplatform, maar wel dat boeren samen invloed uit gaan oefenen. Nu pakken ketenpartijen de regie, er wordt steeds van alles opgelegd. Dat moet worden omgedraaid. Als je je data op je bedrijf op orde hebt, dan kan je zelf beter sturen maar ook ten allen tijde aantonen hoe het er op jouw bedrijf voorstaat. Je kan beter bepalen welke data je wel of niet wil delen, en vanuit deze kennis kunnen boeren invloed uit gaan oefenen op ontwikkelingen bij fabrikanten. Op die manier wordt de IT die zij leveren beter en relevanter voor de boer.

Luister hier naar de podcast van Robert: