Pluimveedata

Op dit moment zijn data van verschillende stalcomputers en uit verschillende platforms niet goed te combineren. Dat geeft veel werk, omdat je als boer regelmatig je data handmatig moet overdoen in een systeem van een ketenpartij. Ook komt het voorspellen door slim combineren van data van je eigen bedrijf niet van de grond. Voor het kunnen doen van gezondheidsvoorspellingen bijvoorbeeld, zou het bruikbaar kunnen zijn om dieractiviteit te relateren aan wateropname. Om dit soort berekeningen te kunnen doen, moet data makkelijker te combineren zijn.

Vanuit je eigen database kan je aan de ene kant makkelijker data delen met bijvoorbeeld je broederij of je slachterij, terwijl je zelf in de hand hebt wat je naar wie stuurt. En aan de andere kant kan data ook tweerichtingsverkeer worden, omdat je ook relevante gegevens van derden kan opvragen en verder verwerken.

Binnen Farmersnet (www.Farmersnet.org) zijn we bezig met het ontwikkelen van een eigen datakluis om gegevens te verzamelen en te structureren, en verdere bewerkingen makkelijker te maken. Ook is een dashboard ontwikkeld om gegevens te visualiseren en datastromen te combineren tot praktische managementondersteuning. 

Nu zitten data vaak opgesloten in verschillende stalcomputers en achter portals van keten partijen als dierenartsen, broederijen, voerleveranciers en slachterijen.

Eigen data beheren

Dat het nu nog omslachtig en ingewikkeld is om met je eigen data aan de gang te gaan, komt voor een belangrijk deel omdat de meeste softwarepakketten voor boeren vaak ontwikkeld zijn vanuit het perspectief van een apparaat of machine of het managen van een kerntaak. “De meeste dataontwikkelingen hebben een niet-boeren doel. Ze zijn gericht op het verzamelen van informatie voor bijvoorbeeld een voerfabriek of een machinefabrikant of het regelen van een proces zoals de klimaatcomputer. Het primaire doel is zelden om te verzamelen en te laten zien wat er voor een boer echt nodig is”, aldus Nijkamp.

Een andere aanleiding voor de pluimveehouder om zelf met data aan de slag te gaan is omdat boeren zelf te weinig profiteren van de digitalisering van de landbouw. De ontwikkelingen bij ketenpartijen en nieuwe spelers gaan op dit vlak veel harder. In de relatief wat kleinere pluimvee- en varkenshouderij sectoren zie je bijvoorbeeld dat grote IT-bedrijven of chemiereuzen in data duiken en startups opkopen. Er vindt in hoog tempo een hoge mate van concentratie plaats, waarvan het de vraag is wat dit voor individuele pluimvee- en varkenshouders gaat beteken.

“Je merkt dat veel ketenpartijen om je heen zitten te hengelen naar die data. En dat die gebruikt wordt in het commerciële traject om geld te verdienen. Dat is logisch. Alleen als boer profiteer je er geen cent van”, vertelt Nijkamp

Ontwikkelproces datakluis

Nijkamp is aan de slag gegaan met een eigen datakluis. Voor hem begon het werken met data met geordend data verzamelen. De eerste prioriteit was om met een specifieke tool een kritieke prestatie indicator (KPI) te ontwikkelen als voorspelling van een mogelijke verstoring van een koppel kuikens. De stap ervoor, om (relevante) data te verzamelen (je wilt immers niet alles verzamelen), is nog minstens zo ingewikkeld, kwam de pluimveehouder achter. Inmiddels, vele stappen verder, blijkt dat lukraak data verzamelen veel ruimte kost en het je bedrijf niet altijd vooruithelpt. Belangrijker is om eerst gericht op zoek te gaan naar welke data je al hebt en welke data hiervan je ook echt kan helpen in de ondersteuning.

Een belangrijk uitgangspunt is om te beginnen met een basisset van data en een eerste versie van de tool te ontwikkelen. Want dan kan je laten zien wat een dergelijk systeem kan. De dataset uitbreiden kan later altijd nog. Op dit moment sturen boeren daadwerkelijk nog maar op een heel beperkte dataset. Je hebt niet per se veel indicatoren nodig, een klein aantal geeft tevens veel beter overzicht en uitbreiden kan altijd nog.

Wat de meest relevante data zijn, blijft lastig zeggen. In de pluimveehouderij gaat het dan snel om voer- en wateropname en activiteit. Verder is het uitermate belangrijk om in één oogopslag te zien welke gegevens van een koppel kippen er al zijn en welke nog ontbreken. Daarom is er een eerste versie van een koppel dossier gemaakt voor Farmersnet waarin dit voor de koppels inzichtelijk is.

Screenshot Dossier in Farmersnet

Dashboard

Naast een eigen datakluis is er ook een eerste versie van het dashboard ontwikkeld. In deze datakluis zitten de gegevens van een (heel) aantal computers/platforms zodat je zelf aan de slag kunt met de relatie tussen deze gegevens. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld te kijken wat het effect is van een enting op activiteit of wateropname. Maar doordat deze entgevens automatisch in het systeem komen, is het ook mogelijk om dit direct te koppelen aan het gebruik van een entstof zodat je een waterdichte boekhouding/verantwoording hebt. En als je daar bijvoorbeeld zelf coccidiose tellingen of strooiselscores bij vastlegt, dan ontstaan er heel interessante inzichten!

Conclusie

Belangrijke conclusie is dat als je overzicht wilt hebben op je bedrijf, je zult moeten beginnen met het in kaart brengen van de datastromen op je bedrijf en vooral, welke data helpen om dieper inzicht te geven. Werk aan een veilige opslag voor je verschillende data in één systeem zodat je slim verbanden tussen verschillende computers/apparaten en portals kunt leggen.

En als je dit verhaal breder trekt en gezamenlijk met boeren oppakt, dan ontstaat er naast de winst van beter overzicht op je bedrijf en voorspellende waarden voor koppelmonitoring, ook een mogelijkheid om samen met andere boeren nieuwe afzetmarkten aan te boren en ook samen te onderhandelen. Dit kan door goede waarborging van data en laten zien wat je doet.