Voor het boerenbelang in de digitale wereld

HOUD ME OP DE HOOGTE

Stichting Boer&Data, een initiatief voor en door boeren, behartigt de belangen en rechten van de boer om de data positie van de boer te versterken.

 

Wat doet Boer&Data?

Er wordt door en voor boeren veel data verzameld. Het perspectief dat de boeren daarbij voorgehouden wordt, is een data-gedreven landbouw, waarbij op basis van de verzamelde data adviezen en diensten aan geboden kunnen worden om de agrarisch ondernemer te ondersteunen in zijn bedrijfsvoering.

De keerzijde is dat de boer de controle kwijtraakt over zijn eigen data(stromen). De stichting Boer&Data komt op voor het boerenbelang in dit digitale landschap en probeert de balans te herstellen.

De stichting:

  is aanspreekpunt voor boeren, die knelpunten ervaren in hun digitale aanpak
 treedt op als woordvoerder en belangenbehartiger
 steunt initiatieven van boeren, die stappen willen zetten in hun digitale bedrijfsontwikkeling
 gaat met instanties in gesprek over data-eigendom, keuzevrijheid en verdienmodellen
 initieert experimenten voor data-opslag en datadelen

mail ons

Initiatiefnemers

Leon Noordam

Leon Noordam

Trekkerdata in de Blockchain

Digitale strategieën in de akkerbouw

Lees meer

Nicole Bartelds

Nicole Bartelds

De Databoerin

Kwaliteitsdata toegankelijk voor duurzaamheid en optimalisatie op de boerderij

Lees meer

Robert Nijkamp

Robert Nijkamp

FarmersNet

Een Boeren Dashboard & DataBase in varkens- en pluimveehouderij

Lees meer

Jacob van den Borne

Jacob van den Borne

Proeftuin precielandbouw

Precisielandbouw en Educatie in de Akkerbouw

Lees meer

Eric Dortmans

Eric Dortmans

Smart Crops

Data Analyse en Platformen in de Akkerbouw

Lees meer

Tjerk Hof

Tjerk Hof

Dairy Management System

 
Een Flight Recorder in de stal

Lees meer

Derk Geesink

Derk Geesink

aGroFuture

Precisielandbouw, 5G en Trekkerdata

Lees meer

Anne Bruinsma

Anne Bruinsma

FarmHackNL

 
Procesondersteuner Stichtingl

Lees meer

Strategische agenda

De strategische opgaven zijn veel en talrijk en kunnen niet allemaal gelijktijdig worden geadresseerd. De stichting stelt daarom een strategische agenda op rond gerichte experimenten. Leren door te doen. 

De stichting wil aanspreekpunt zijn voor boeren, zodat uiteindelijk de agenda wordt bepaald door de wensen, zorgen, frustraties of knelpunten zoals deze op het boerenerf worden ervaren. Hoe vaker een bepaald item terugkomt, hoe groter de prioriteit waarmee de stichting eraan zal werken.

 

Agendapunten voor de korte termijn:

transparantie rond data modellen en algoritmes.

toetsen van gebruiksvoorwaarden van IT

uitdenken en beschikbaar stellen van slimme data contracten, die de positie van de boer als data eigenaar beschermen.

 onderzoeken van mogelijkheden van lokale opslag en structurering van data bij de boer.

 

De stichting richt haar pijlen onder meer op betere besteding van publieke middelen. De overheid speelt een belangrijke rol bij het beter laten functioneren van landbouw IT, en de digitale educatie en emancipatie van de boer.

De stichting realiseert een duidelijke en krachtige positie in de agri-it arena, en realiseert strategische samenwerking met andere stakeholders (WUR, LNV, LTO, ketenpartijen, software leveranciers, Agroconnect).

 

Activiteiten

Loskomen van KPI's en kengetallen van anderen