Boerendashboard verder als Boeren Dataruimte

Boeren Dataruimte is een digitale omgeving waarin data van het boerenbedrijf centraal staat en alle data van het boerenbedrijf bij elkaar komt. Een platform waar de boer zelf zeggenschap heeft over eigen data en aan kan geven wie toegang heeft tot deze data.

Hiermee krijgt het eerste concept van boerendashboards, dat in de leergang Data & Technologie is besproken en nu verder gaat als Boeren Dataruimte langzamerhand steeds meer uitwerking.

Europese regelgeving geeft toegang tot data

Volgend jaar, medio 2025, worden de spelregels voor uitwisselen en gebruiken van data aangescherpt en geïmplementeerd in de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw. Dit naar aanleiding van een initiatief van BO Akkerbouw en mede ondersteund door de Europese Data Act.

De Stichting Boer & Data heeft ook haar zienswijze hiervoor aangedragen. Een van de belangrijke punten hierin is dat boeren, waaronder akkerbouwers, ‘eigenaar’ zijn en blijven van de data, die op en over hun bedrijf wordt verzameld. Ook moet de eigenaar toegang krijgen tot de verzamelde data als anderen die hebben opgeslagen.

50 verschillende databronnen

Uit een studie van de Wageningen universiteit (WUR) blijkt dat een gemiddeld akkerbouwbedrijf ongeveer 50 verschillende databronnen heeft. Een van deze databronnen is sensortechniek. Wanneer je met een sensor het bodemvocht van een perceel meet, dan wordt die data naar de Cloud gestuurd van de leverancier. Meestal kun je in een specifieke app de metingen volgen. Als boer heb je, met de nieuwe regelgeving van EU Data Act, het recht op toegang tot deze data in een digitale vorm en leesbaar voor een computersysteem. Zodat je, als boer en eigenaar van de data, de ruwe data zelf kunt beheren. Hiermee heb je meer mogelijkheden, dan alleen deze data in een app of pdf-bestand te bekijken.

Met het recht tot toegang van eigen data ontstaat ook de behoefte aan een digitale omgeving om deze data te verzamelen en te beheren, oftewel een Boeren Dataruimte. Positief is dat steeds meer partijen een dergelijk platform omarmen.

Meerwaarde data gebruiken voor KPI’s en bedrijfsvoering

Vanuit BOER&DATA benadrukken we keer op keer dat het verzamelen van al die data ook moet bijdragen aan verbeteringen van de eigen bedrijfsvoering. Daarnaast kan het een hulpmiddel zijn om simpel je verantwoording naar controlerende instanties te kunnen versturen.

Om bijvoorbeeld een bijdragen te kunnen leveren aan de oplossing van maatschappelijke opgaven, zoals voorkomen van stikstofuitspoeling heb je data nodig. Door data te verzamelen ontstaat inzicht over bijvoorbeeld de stikstof-efficiëntie per gewas en per perceel op je bedrijf. Deze inzichten kun je gebruiken in je bedrijfsvoering om keuzes te maken over bouwplan of bemesting. Natuurlijk kun je dan ook eenvoudig daarover rapporteren voor bijvoorbeeld de KPI’s van de Biodiversiteit Monitor Akkerbouw. Dat is mooi meegenomen en scheelt veel dubbel werk, maar de echte winst zit niet in de rapportage van de KPI’s, maar in de realisatie en mogelijke verbeteringen op je bedrijf.

BOER&DATA blijft zich inzetten voor oplossingen die boeren faciliteren om meerwaarde te halen uit hun eigen data. Ervaart u knelpunten rondom datagebruik, stuur dan een bericht naar BOER&DATA .