Privacy Policy

Doel voor verzamelen persoonsgegevens

In principe bewaren we jouw gegevens alleen als jij je ingeschreven hebt voor onze nieuwsbriefof wanneer je ons op eigen initiatief benaderde voor een mogelijke opdracht of samenwerking.

We bewaren zakelijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, zoals het versturen van een offerte of factuur, het maken van afspraken, het leveren van diensten die je bij ons hebt afgenomen of het informeren over voor jou relevante ontwikkelingen binnen onze organisatie en ons vakgebied.

Soort persoonsgegevens

We verzamelen alleen functionele en vaak verplichte informatie. Wanneer je geen bestaande klant of zakenrelatie bent, slaan we alleen gegevens op wanneer jij ons deze gegevens actief en met toestemming verstrekt.

Delen van persoonsgegevens met derden

We gebruiken een beperkt aantal leveranciers die mogelijk jouw data verwerken. Dat doen we alleen als dit noodzakelijk is om ons werk te kunnen doen. we gaan ervan uit dat derden hun Met hen maken we afspraken, om er zeker van te zijn dat ze jouw data zorgvuldig gebruiken en alleen benutten voor een specifiek doel. Dit betreft onder meer onze leverancier voor e-maildiensten (Mailchimp), de server en software voor de website (yourhosting en wordpress) en de boekhouder en zijn boekhoudsysteem (visma).

Bewaartermijnen

Jouw persoonsgegevens bewaren we niet langer dan nodig is. Dit betekent dat we sommige persoonsgegevens tot maximaal 7 jaar bewaren, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen (belastingdienst). Voor andere gegevens hanteren we functionele termijnen, zoals de afronding van een project.

Jouw gegevens verwijderen

De privacywet geeft jou vanaf 25 mei 2018 het recht om te weten welke persoonsgegevens we van jou bewaren, deze gegevens te corrigeren of – waar de wet hier ruimte voor biedt – te verwijderen. Vanzelfsprekend werken we hier graag aan mee. Benieuwd welke gegevens we van jou bewaren? Neem dan contact met ons.

FAQ

Wanneer is onze privacyverklaring van toepassing?

Onze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten, deelnemers aanevenementen en inschrijvers van de nieuwsbrief. Met persoonsgegevens bedoelen we informatie die direct of indirect naar jou te herleiden zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om e-mailadres, naam en telefoonnummer.

 

Wie verwerkt je gegevens en wie beschermt ze?

Voor de verwerking van je gegevens zijn wij verantwoordelijk. Dat wil zeggen dat we vaststellen hoe en welke gegevens van je worden verwerkt voor hoe lang we ze bewaren. Wij verwerken je gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor een of meer specifieke doeleinden, denk hierbij aan onze nieuwsbrief. We zullen je gegevens nooit aan derden verkopen.

 

Welke gegevens verwerken wij en waar gebruiken we ze voor?

Inschrijvingen voor de nieuwsbrief

Wie aangegeven heeft graag op de hoogte gehouden te willen worden van de Boer&Data activiteiten staat met naam en email in onze adressenlijst. Als je je uitschrijft voor de email verwijderen we je gegevens uit ons bestand.

Klantgegevens en correspondentie 

Wanneer we samen een project gedraaid hebben of gecorrespondeerd hebben over inhoudelijke vraagstukken zullen we deze gegevens als vertrouwelijk behandelen en waar nodig, bewaren tot de wettelijke termijn voor de belastingdienst verstreken is.

Bovenstaande gegevens delen wij niet zonder jou toestemming met derden. Wij gaan ervan uit dat onze emaildienst (mailchimp) en onze website provider (yourhosting) zijn beveiliging op orde heeft.

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld.

 

Hoe kom ik uit jullie bestand?

Neem even contact met ons op, of stuur een email naar [email protected]

 

Hoe zit het met tussentijdse wijzigingen in de privacyverklaring? 

Boer&Data behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Echter, als we wijzigingen aanbrengen, zullen deze wijzigingen bekend worden gemaakt op de website en/of via rechtstreekse berichtgeving.

Vragen

Met deze privacyverklaring informeren wij je graag hoe de Stichting Boer&Data met jouw persoonsgegevens omgaat. We vinden het belangrijk dat we alleen gegevens verzamelen die wij écht nodig hebben om ons werk goed te doen. Dit betekent bijvoorbeeld dat we op deze website geen analysedata in kaart brengen die tot jou herleidbaar zijn en IP-adressen maskeren we.

Heb je na het lezen nog vragen over ons privacybeleid of deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op. We informeren je graag.