De boer aan het roer!

Bestuursleden stichting BOER&DATA willen de boer aan het roer!
Landbouw is steeds data-intensiever geworden en boeren verzamelen veel data. Hoe pluk je
daar de vruchten van?
Een zestal bestuursleden geven nieuw elan aan de stichting BOER&DATA. Met de nieuwe
website wil BOER&DATA boeren inzicht geven in welke data-oplossingen mogelijk zijn. Met
als doel: De boer weer aan het roer!

De zes bestuursleden staan zelf met de poten in de klei en hebben zich verdiept in data-
oplossingen.

“Er wordt veel data door boeren en over boerenbedrijven verzameld, maar de boer is
onvoldoende in staat gebleken om daar zelf echt profijt uit te halen. Met Stichting
BOER&DATA willen we daar verandering in brengen”, aldus Nicole Bartelds

“Je eigen management kun je veel effectiever optimaliseren als je verbanden tussen alle
datastromen op je eigen bedrijf kunt leggen. Deze zijn nu vastgelegd in verschillende
computers/machines/portals”, vertelt Robert Nijkamp.

“Met data verantwoorden wat je doet en het kunnen toepassen naar de juiste oplossing voor
een probleem. Hierin zijn veiligheid van gegevens en keuzevrijheid een belangrijk item voor
mij als akkerbouwer”, geeft Leon Noordam aan.

“Ik vind belangrijk dat we als telers zelf grip krijgen op het proces om te komen van databron
tot opbrengstvoorspelling. Dat leidt tot beoordelingsvermogen, keuzemogelijkheden en
uiteindelijk behoud van een stuk autonomie”, aldus Eric Dortmans.

“De melkveehouder heeft belang bij ruwe data die direct geïnterpreteerd kunnen worden, om
hierop door te kunnen ontwikkelen met toepassingen die bijdragen aan de duurzaamheid
van het melkveebedrijf”, vertelt Tjerk Hof.

“De boer moet wel met nieuwe technologie kunnen en willen werken. Pas als we investeren
in educatie zal precisielandbouw gaan vliegen”, aldus Jacob van den Borne.

Meer informatie over het bestuur, kijk dan hier >>