Opkomen voor het boerenbelang!

De stichting BOER&DATA komt op voor het boerenbelang, is aanspreekpunt voor boeren, die knelpunten ervaren in hun digitale aanpak en steunt initiatieven van boeren die vooruit willen in hun digitale bedrijfsontwikkeling. BOER&DATA gaat ook in gesprek als belangenbehartiger over data-eigendom en initieert oplossingen voor dataopslag en het delen van data. Met als doel: de boer aan het roer! Een van de speerpunten van de stichting waarmee de bestuursleden willen inzetten is het herstel en behoud van autonomie van de boer.

Speerpunten
Naast het motto boer aan het roer heeft de stichting BOER&DATA nog acht speerpunten gedefinieerd. Duurzame landbouw om duurzaamheidsdoelen inzichtelijk te maken; Datapartnerschappen waarbij de stichting helpt om goede voorwaarden te scheppen waaronder data gedeeld kan worden. Maar ook eigendom, keuzevrijheid, privacy en veiligheid is van belang. Graag laten we met initiatieven waar we zelf bij betrokken zijn zien dat het anders kan, dat het mogelijk is als boer een eerlijke positie te krijgen in de informatieketen. Tot slot is de besluitvorming binnen de stichting democratisch en houden de leden van BOER&DATA zich aan de gedragscode. Op deze website is meer informatie te vinden over alle speerpunten van stichting BOER & DATA.