Meerwaarde Digitale graslandkalender in de praktijk

Meerwaarde DGGK: ‘De eerste grassnede is een daalder waard’

Tjerk Hof heeft samen met zijn vrouw en zoon een melkveebedrijf in Friesland met 160 melkkoeien en 103 ha productieland. Naast het weiden van de koeien bestaat het rantsoen uit kuil, mais, stalvoedering en aanvullend krachtvoer. Om zoveel mogelijk ruwvoer van eigen land te halen en inzicht te krijgen in de ds-opbrengst en bemestingsstrategie per gewas en perceel heeft Hof meegedacht aan de ontwikkeling van de digitale graslandkalender (DGGK).

Hoe belangrijk is data uit de digitale grasland kalender voor het runnen van jouw bedrijf?

Data helpt mij in de planning van de gewasteelt dat in dienst staat van de melkproductie van de koeien. Met de huidige wet- en regelgeving is het voor mij noodzakelijk om per perceel keuzes te maken. We mogen minder stikstof uit drijfmest gebruiken en er ligt een maatschappelijke opgave voor meer biodiversiteit en minder CO2 – uitstoot. Dat kan door meer ruwvoer van eigen land halen, minder kunstmest te gebruiken en door minder krachtvoer aan te kopen. Hierdoor moeten we gewassen telen die efficiënter zijn met een lage mestgift. Teel ik dan wel het juiste gewas op een perceel? Voor welk perceel kies ik bijvoorbeeld voor kruidenrijk grasland? Dat inzicht heb ik nodig in mijn bedrijfsvoering om meer rendement van eigen land te halen en dat doe ik middels de digitale graslandkalender (DGGK).

Hoe realiseer je inzicht in de keuzes voor je bedrijfsvoering?

In het voorjaar moet de teeltplanning klaar zijn, de eerste snede gras is een daalder waard. Met de DGGK heb ik op perceelsniveau inzicht in wat we voorgaande jaren hebben gedaan. Als ik een gewaskeuze en bemestingsniveau op gevoel kies, kom ik tot gemiddelde resultaten en daar heb ik niets aan. Met data vanuit de DGGK, kan ik met een druk op de knop een analyse op perceelsniveau maken. Op basis hiervan maak ik een planning voor komend jaar.

Gedurende het weideseizoen kan ik de bemesting zelf bijsturen door aan de knoppen te draaien in het programma. Uiteindelijk levert dat ons bedrijf geld op. Ik weet bijvoorbeeld de N-efficiëntie per perceel. Aan de hand daarvan hebben we op 20 ha kruidenrijk grasland ingezaaid. Gunstig voor een hogere GLB – vergoeding, maar we worden hier ook voor beloond via de melkprijs (focus planet voorwaarden) doordat kruidenrijk grasland gunstig scoort op de CO2 – footprint (FP).

Wat zijn in de toekomst wensen op het gebied van dataoplossingen?

Voor elk bedrijf ligt dat anders, maar voor ons bedrijf met weidegang biedt de DGGK nu al meerwaarde. Automatische koppelingen in de toekomst zorgen ervoor dat we meer kunnen analyseren en verbanden kunnen leggen.

Voor de aankoop van het krachtvoer zou ik graag de CO2 – FP van het product willen weten om een afgewogen keuze te maken. En de gegevens van de CO2 – FP wil ik dan kunnen koppelen in de digitale graslandkalender.

Weergegevens zijn essentieel voor de benutting en opbrengstvermogen van een gewas. Een wens is om de gegevens van weerstations automatisch te kunnen koppelen en gebruiken voor de planning van bemesting en beregenen.

Ook het automatisch koppelen van melkgegevens biedt een meerwaarde. Een goede analyse, om te bepalen of inzet van meer ruwvoer of krachtvoer een hogere melkproductie of een hoger rendement oplevert, is met een koppeling van melkgegevens te realiseren.

Als we verder naar de toekomst kijken is het haalbaar om analyses te maken, die keuzes creëren die ook euro’s opleveren. Bij welke kunstmestprijs loont het bijvoorbeeld om kunstmest bij te strooien. Of is het interessanter om de 20% minst productieve melkkoeien te verkopen?

Uiteindelijk ligt de keuze natuurlijk bij de ondernemer. Maar de ondernemer kan deze keuze wel maken op basis van data en analyses uit de DGGK.