Digitale Graslandkalender

In de verduurzamingsopgave waarvoor de melkveehouderij staat speelt ruwvoederwinning een grote rol. Efficiënte ruwvoerderwinning is de basis van kringlooplandbouw. Maar wat ruwvoerwinning betreft zijn er nog maar weinig digitale tools beschikbaar. Op dit moment is de papieren graslandkalender nog altijd een gebruikelijke manier om te plannen, te registreren en te sturen op de kwaliteit van…

Lees meer