De initiatiefnemers

Leon Noordam

Leon Noordam

Trekkerdata in de Blockchain

 
Digitale strategieën in de akkerbouw

Lees meer

Nicole Bartelds

Nicole Bartelds

De Databoerin

Kwaliteitsdata toegankelijk voor duurzaamheid en optimalisatie op de boerderij

Lees meer

Robert Nijkamp

Robert Nijkamp

FarmersNet

Een Boeren Dashboard & DataBase in varkens- en pluimveehouderij

Lees meer

Jacob van den Borne

Jacob van den Borne

Proeftuin precielandbouw

Precisielandbouw en Educatie in de Akkerbouw

Lees meer

Eric Dortmans

Eric Dortmans

Smart Crops

Data Analyse en Platformen in de Akkerbouw

Lees meer

Tjerk Hof

Tjerk Hof

Dairy Management System

Een Flight Recorder in de stal

Lees meer

Derk Geesink

Derk Geesink

aGroFuture

Precisielandbouw, 5G en Trekkerdata

Lees meer

Anne Bruinsma

Anne Bruinsma

FarmHackNL

Procesondersteuner Stichting

Lees meer

Leon Noordam

Leon Noordam is akkerbouwer in Numansdorp, waar hij onderdeel uitmaakt van de samenwerking Novifarm. Hij is ook voorzitter van H-Wodka, stichting ‘Hoeksche Waard op de Kaart’ rond geodata en precisielandbouw. Afgelopen jaar heeft H-Wodka gekeken naar  datastromen naar en van trekker-werktuigcombinaties en manieren om die te verwaarden. Er is gesproken over een data coöperatie en de mogelijkheden van blockchain technologie. 

Leon: “Boerendata is gefragmenteerd. De interesse is groot. We worden als het ware omgeven door “boerendatagieren”. Wij wilden graag weten of al die data in de akkerbouw de positie van de akkerbouwer in de keten kan versterken, of dat het vooral de keten rond de akkerbouwer versterkt. We zijn begonnen met de data uit trekkers en werktuigen. We zijn tegen een hoop uitdagingen aangelopen”.

 

De Databoerin

De Databoerin is een onafhankelijk agrarisch bedrijfsadviseur die zich richt op het versterken van het boerenvakmanschap door de toepassing van Smart Farming technologie. Hierbij vormen data over bodem, gewas en het weer de basis voor gewasoptimalisatie, opbrengstverhoging en duurzame maatregelen. De beschikbaarheid en goede kwaliteit van data is essentieel om beslissingen te nemen voor gewasoptimalisatie en duurzaamheid.  Nicole Bartelds, een van de initiatiefnemers van de Stichting Boerendata: ‘De landbouw is steeds data-intensiever geworden. Er wordt veel data door boeren en over boerenbedrijven verzameld, maar de boer is onvoldoende in staat gebleken om daar zelf echt profijt uit te halen. Met Stichting Boerendata willen we daar verandering in brengen’. Nicole zal zich binnen de stichting vooral wil bezighouden met datakwaliteit, validatie en duiding. 

FarmersNet

FarmersNet is een initiatief van een groep pluimveehouders en varkenshouders. Zij hebben zelf een dashboard en database ontwikkeld met als doel om regie te voeren over de actuele stand op het bedrijf én het uitwisselen van gegevens. Niet alleen kan je zo alleen gegevens uitwisselen met partijen die je kent, en met wie je dat wil, maar er ontstaan zo ook kansen om een verdienmodel te bouwen rond eigen bedrijfsgegevens.  

Robert Nijkamp: “Op deze manier zelf je eigen data beheren biedt niet alleen een informatie voordeel op. Als we als sector hier samen in optrekken, dan kunnen we ook beter een vuist maken richting de keten, in het maatschappelijk debat of richting het Ministerie bijvoorbeeld. Als je je informatiehuishouding op orde hebt, dan ligt je bewijslast altijd klaar. Onterechte kritiek of niet effectieve maatregelen zijn dan snel te pareren”.

 

Jacob van den Borne

Jacob is al jaren het boegbeeld van de precisielandbouw in de akkerbouw. Het overgrote deel van zijn machines is uitgerust met GPS systemen die een nauwkeurigheid van 1–2 cm hebben. Dit is pakweg 500x nauwkeuriger dan de GPS van smartphones. Praktisch alle handelingen op het bedrijf worden met deze hoge nauwkeurigheid gelogd. Het aardappel productieproces is van zaaien tot rooien tot op de centimeter gedocumenteerd. 

Binnen de stichting trekt Jacob het educatie spoor. Al jaren ontvangt hij jaarlijks honderden boeren en andere betrokkenen om hen mee te nemen in het verhaal en de praktijk van precisielandbouw. Jacob: ”Er is veel te lang alleen maar vanuit de technologie gedacht. Iedereen vergat de boer. Hij moet wel met nieuwe technologie kunnen en willen werken. Dat vraagt om vertrouwen en nieuwe vaardigheden. Pas als we investeren in educatie zal precisielandbouw gaan vliegen.”

 

Eric Dortmans

Eric Dortmans combineert zijn akkerbouwbedrijf met innovatieve projecten op het gebied van transactieverwerking, GIS systemen en big data. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring in Finance en IT projecten. Voor Eric draait precisielandbouw niet alleen om het structureren en verbeteren van bedrijfsprestaties, maar ook het bieden van transparantie, voorspelbaarheid en inzichtelijk maken van duurzaamheid richting omgeving, afnemers en markt.

Eric: “We kunnen in de landbouw niet om de inzet van Big Data technologie en data analyse heen. Ik vind belangrijk dat we als telers zelf grip krijgen op het proces om te komen van databron tot opbrengstvoorspelling. Dat leidt tot beoordelingsvermogen, keuzemogelijkheden en uiteindelijk behoud van een stuk autonomie”. Binnen de stichting brengt Eric agrarische kennis en ervaring in, gecombineerd met zijn IT werkzaamheden en ervaringen rond de Smart Crops app en IOT sensoren.

 

 

Tjerk Hof

Tjerk is initiatiefnemer van DMS: een datamanagementsysteem in de melkveehouderij, waar een veehouder alle voor de bedrijfsvoering relevante data bijeen heeft, kan vergelijken en analyseren om de juiste keuzes te maken. Hiermee kan de veehouder zijn bedrijfsvoering optimaliseren aan de hand van de eigen ruwe data. Via een dashboard kan de melkveehouder zelf kiezen welke kengetallen hij graag wil zien om op te sturen.

Op dit moment is data vaak lastig toegankelijk en zijn boeren afhankelijk van ketenpartijen die al dan niet bewerkte data aanleveren of terug leveren. De melkveehouder heeft belang bij ruwe data die direct geïnterpreteerd kunnen worden, om hierop door te kunnen ontwikkelen met toepassingen die bijdragen aan de duurzaamheid van het melkveebedrijf. Binnen de stichting zal Tjerk zich bezig houden met overzicht en inzicht in eigen data.

Derk Gesink

Derk Gesink is akkerbouwer in Mensingeweer. Hij houdt zich bezig met precisie farming en 5G. Derk: “Ik ben sinds 2003 betrokken bij precisielandbouw, gezamenlijk met collega boeren. Inmiddels is mijn RTK-GPS systeem de spil van het bedrijf geworden. Ook wordt er al een aantal jaren vol op data verzameld d.m.v. opbrengstmeting op de maaidorser en de aardappelrooier. Ook wordt er geëxperimenteerd met het poten van aardappelen door middel van taakkaarten.”    

Derk: “Om nu goed te borgen dat wij als boeren eigenaar van deze data blijven is het nodig om zaken hiervoor juridisch te gaan regelen. Niet heel erg sexy, maar wel noodzakelijk omdat in de toekomst alleen maar meer data verzameld gaat worden en dat derden geld met deze data gaat verdienen zonder dat wij als  boeren daar ook beter van worden”. Binnen de stichting zal Derk zich bezig houden met innovatie in de akkerbouw, trekkerdata en data eigendom.

 

FarmHackNL

Stichting BoerenData heeft FarmHackNL de opdracht gegeven om de stichting op te richten. Doel is binnen 6 maanden een levenskrachtige organisatie neer te zetten.

De missie van Farmhack.NL is om een rijk en divers ecosysteem te bouwen rond de boer, bestaande uit coders, hackers, developers, planologen, designers, domeinexperts en ambtenaren. FarmHack maakt zich al jaren hard voor meer ‘open’ innovatie. De huidige gesloten landbouw IT systemen zorgen voor kopzorgen, tijdverlies en kosten bij boeren. Veel data zit verstopt in silo’s en toepassingen waar de boer mee wil werken zijn onderling niet compatibel. Dit zorgt voor trage innovatie, langzame adoptie van technologie en producten en diensten die niet goed op te wensen van boeren aansluiten. 

Boerendata in Boerenhanden

Schrijf je in